DANSK VANDPRØVE CHAMPION nr. 6

Den 2. 9. 2017 afholdt Vandgruppe Lolland-Falster vandprøver i Nr. Vedby Grusgrav, Falster, med deltagelse af en svensk leonberger i Elite klasse. Selma (Radiant Star's Affectionate Aimée) og hendes fører Ann Samsioe vandt Elite klasse med 221,5 point og fik samtidig et Cert. Da Selma allerede var Svensk Vattenprov Champion søgtes om DKVPCH, Dansk Vandprøve Champion, hos DKK. Resultatet blev godkendt af DKK den 6. 9. 2017.

Ialt 6 hunde har nu opnået Dansk Vandprøve Champion DKVPCH i perioden fra 2012 til 2017 - heraf har 1 dansk hund opnået DKVPCH i maj 2016.

Se alle de hunde, der er blevet DKVPCH her.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRETS VAND NEWF 2017 blev Mette Krohn

Det blev Mette Krohn, som fik den fine udnævnelse i år.
Søren L. Rasmussen - Årets Vand Newf 2016 - forestod udnævnelsen. Se hans tale til Mette til venstre.


Se hvem der har modtaget Vand-Newfpokalen de foregående år her.

Begrundelserne for valget af Mette Krohn er mange:

  • Mette yder en stor støtte til vandarbejdet i Danmark, både med ideer og med at organisere. Mette stiller også sin grund til rådighed til opbevaring af diverse materiel samt vintertræning.
  • Mettes kennel engagerer sig meget i vandarbejdet og er storleverandør af vandhunde. Det blev dog ikke en hund fra Mettes kennel, som tog det første danmarksmesterskab i vand!
  • Mette låner også gerne en hund ud til en stakkels Newf-løs person, eller bare til en, hvis hund ikke gider at svømme.
  • Mette omtaler altid vandarbejdet med rosende ord til sine hvalpekøbere, ved parringsbesøg (af hundene selvfølgelig) - ja selv til totalt fremmede.
  • Mette har også sørget for at holde liv i Biathlon i de år, hvor der var få tilmeldte.
  • Hun tilmelder sine piger til diverse arrangementer/prøver - også selv uden at de ved af det! Mette sørger endda for at de får udstyret, hvis de ikke lige selv har det.
  • Mette er også primus motor for Ulslev familielejr, og ikke mindst så har hun et rigtig godt kendskab til Bager Jørgen, hvilket vi alle nyder godt af.   
  • Mette har det også med at fejre alle fine resultater og særlige fødselsdage med champange og kage, hvilket alle omkring hende er glade for.
  • Men Mette mangler dog at selv hoppe i vandet, specialt når hun tit udtaler: "Hvor svært kan det være!!!"
  • Et andet af Mettes valgsprog er: "Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt "(Pippi Langstrømpe).

Så nu glæder vi til at se Mette i en våddragt med en hund ved sin side og leve op til sine valgsprog.

På glædelig gensyn i vandet Mette!

Søren L. Rasmussen
5. 8. 2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vandtræningen, som du finder i dag,
havde sin spæde start omkring 1997 ....

da Poul Erik og Lone Rise begyndte at svømme med deres HD-plagede hanhund Shardik. Du kan læse om starten i Poul Eriks beretning i Newfoundlandklubbens 40 års jubilæumsnummer - se artikelen via dette link: medieomtale.

Deltagerne i vandarbejdet har i gennem årene været mange, men vi synes, at alt for få har holdt ved. Dog ved vi godt, at vandtræningen er en tidkrævende fritidsaktivitet. Så man skal altså være villig til at bruge en del tid på interessen. Men ud over en sundere og godt aktiveret hund, får man også et godt socialt samvær.

I september 2002 deltog en journalist og en fotograf fra Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad i vores træning. Den artikel blev siden fulgt af flere artikler i Jydske Vestkysten, Fyns Stiftstidende, Familie Journalen og HUNDEN. Vi har også været i TV2 Nyhederne og i TV2 Fyn.


I 2004 tog arbejdet med vandreglerne fart. Poul Erik Rise havde allerede længe haft et skema med hovedpunkter fra de regler, man benyttede i Sverige og Norge. Vi fik de svenske vandprøveregler oversat og bearbejdet til danske forhold, og de blev godkendt af Dansk Kennel Klub.

Vores første kursus i vandarbejde blev afholdt i august 2004 med deltagelse af tre svenske instruktører. Der var mange deltagere, og her havde vi besøg af TV2 Fyn. Siden har vi næsten hver sommer afholdt – enten kursus eller træf for alle, der arbejder med vandtræning.

Stor medieomtale skete i forb. m. vandprøverne i sommeren 2010, hvor både Fyens Stiftstidene og TV2FYN havde sendt journalister og fotografer til henholdsvis SoR-prøverne ved Biathlon til Gold Cup Nyborg og Vandprøverne ved Davinde.

Den sidste medieomtale er fra Gold Cup 2017, hvor TV Fyn lavede en fin reportage fra vandprøverne med Stine Kappel og Mo i centrum.

Se alle medieomtaler/artikler i denne oversigt over
medieomtale fra 2002 til 2017.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milepæle i vandarbejdet i
Newfoundlandklubben i Danmark NFK

Som der kan læses ovenfor startede det nuværende vandarbejde med en hund med hofteledsdysplasi. De følgende år er der kommet flere hunde til og flere vandgrupper er startet rundt om i landet. Der er siden udarbejdet regler og vedtægter, som er godkendt i DKK.
Her er de vigtigste milepæle i vandarbejdet:

2003
3 første danske hunde tager SoR-prøve i Backamo i Sverige i forbindelse med at 5 hundeførere deltager i en svensk vandlejr i Backamo - 4 af disse hundeførere er stadig aktive i vandarbejdet

2004
Første vandlejr i Davinde med 3 svenske instruktører - og stort fremmøde

2006
Uddannelseslejr i Davinde med svensk instruktør - der uddannedes 18 figuranter, heraf blev også de 9 uddannet som konkurrenceledere.
Første vandprøver i Startklasse i Danmark - med svensk dommer

2006, 2007, 2009 og fremover
Davindelejren i første weekend i august afholdes med vandprøver, kurser, træning m.m. Davindelejren har været et fast omdrejningspunkt i de første 10 år af vandarbejdet

2007
Vandhjemmesiden etableres i august måned

2007-2009
Vandprøver afholdes med svenske dommere - i alle 3 klasser

2009
3 vandprøvedommere uddannes i Sverige - fra den 18. 10. 2019 afholdes alle vandprøver i Danmark med danske officials

2010-2016
Der opgraderes/uddannes 10 SoR-dommere/konkurrenceledere og 26 figuranter i denne periode. Se mere udførligt under officials

2013 og fremover
Hitlisten over de dygtigste vandhunde udarbejdes for første gang

2014 og fremover
Ulslev Familielejr afholdes inkl. vandprøver i første weekend i september

2015
3 vandprøvedommere uddannes i Danmark i løbet af sommeren

2016 og fremover
Korsør Vandweekend afholdes inkl. vandprøver i maj/juni - det ser også ud til at blive en "tradition"

2016
DM afholdes for første gang i september 2016 - 10 år efter de første vandprøver fandt sted i 2006Milepæle
Organisation

Vandgrupperne er det bærende i vandarbejdet. Der er her man mødes, træner og allervigtigst holder 3. halvleg efter træningen. Det er også i dette regi man planlægger og afholder vandprøver, lejre, kurser m.m. Vandgrupperne vælger selv sine kontaktpersoner.

1997
Første vandgruppe starter i Tjæreborg - nu Vandgruppe Jylland Syd. Der havde tidligere være vandtræning på Sjælland, men det ophørte i starten af 2000

2007 - Vandgruppe på Sjælland - stopper igen ultimo 2009

2009 - Vandgruppe Fyn og Vandgruppe Jylland Midt starter

2010 - Vandgruppe Lolland-Falster starter

2013 - Vandgruppe Sjælland Midt starter

2015 - Vandgruppe Jylland Midt Vest starter

2015
Der nedsættes et Vandudvalg under bestyrelsen i NFK - Vandudvalget skal være et overordnet styrende organ for vandarbejdet mht. arrangementer, økonomi, materiel m.m.

2016 - Der er nu 6 aktive vandgrupper i NFK


Milepæle - Vandprøveregler

2005
Vandprøvereglerne - første udgave laves efter svensk forbillede

2010
Vandprøveregler - første revision - regler for championat kommer med

2012
Appendix til vandprøvereglerne udarbejdes så også landseer og leonberger kan deltage i vandprøverne

2014
Vandprøveregler - anden revision - mere selvstændigt arbejde for fører og hund - appendixet er indarbejdet i vandprøvereglerne


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forrest de nyuddannede SoR-dommere/konkurrenceledere - fra venstre: Cecilie, Lisa, Michael, Lisbeth og Dorthe

Bagerst de nyuddannede figuranter - fra venstre:
Kenneth, Jacob, Peter, Merit, Cathrine, Søren og Henriette

UDDANNELSE FOR FIGURANTER OG 
SoR-DOMMERE/KONKURRENCELEDERE
28. 5. 2016

Begge kurser afholdtes samtidig den 28. 5. 2016 på Flådestation Korsør. Der var teori lørdag formiddag i lokaler på flådestationen og fælles praktik om eftermiddagen i bassinet ved flådestationen.

Der var 7 deltagere i figurantkurset. De havde mange praktiske øvelser i roning af båd og kast med apport samt afstandsbedømmelse inden praktikken startede.

Der var 5 deltagere i SoR-dommer/konkurrencelederkurset. Her fylder teorien en del mere, så det var helt rart at komme til praktik ved 14-tiden lørdag eftermiddag.

På begge kurser arbejdede deltagerne koncentreret og kompetent med den praktiske del. Der blev ydet en særdeles fin indsats!

Dagen efter den 29. 5. 2016 arrangerede Vandgruppe Sjælland Midt en vandprøve - også i bassinet ved Flådestation Korsør - så allerede der blev 4 af kursusdeltagerne færdige med deres elevtjeneste.

I løbet af sommerens vandprøver fik alle figuranter og SoR-dommere/konkurrenceledere gjort elevtjeneste. Alle bestod - de sidstenævnte blev herefter autoriseret hos DKK! Tillykke!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYE VANDPRØVEDOMMERE 2015

Vore kursister fra vandprøvedommerkurset er blevet færdige med deres elev- og aspiranttjenester. De sidste aspiranttjenester fandt sted under vandprøverne på Davindelejren og den 26. 8. 2015 blev de alle 3 autoriserede som vandprøvedommere hos DKK.

Det har været et meget engageret og arbejdssomt "hold" kursister, der har gennemført uddannelsen med bravour.

De nye dommere bydes velkommen til dommergerningen i NFK. Samtidigt skal de have stor tak, fordi de ville bruge så meget af sommeren 2015 på at uddanne sig til vandprøvedommere.

Til højre ses alle klubbens vandprøvedommere - nye som gamle. Fra venstre er det Troels (ny), Ole, Sanne (ny) Poul Erik, Pia (ny) og Lis.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN RIGTIG GAMMEL NYHED

Den 17. 8. 2003 deltog Jessie som første danske hund i Startklasse i Backamo i Sverige. Hendes dommerprotokol er skrevet ind i resultatlisterne under "vandprøver".

Hun opnåede 66 point - en ret imponerende præstation - for dengang var hele vandprøven en lang lydighedsprøve. Føreren måtte på intet tidspunkt røre sin hund - heller ikke mellem momenterne! Eneste tidspunkt føreren måtte røre sin hund var under bugsering i "svømme med fører".

Her til venstre står Troels med Jessie lige inden vandprøverne skal begynde. Rosetten, der ses billedet, er den Jessie fik for sin SoR-prøve tidligere på vandlejren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Newfoundlandklubben i Danmark - VANDTRÆNING • mail@newfclub-vand.dk