BLANKETTER OG VANDPRØVEREGLER

Når du skal arrangere en konkurrence, er der en del papirer, der skal udfyldes. Her er de blanketter, som du har til rådighed:

 • Anmeldelsesblanket word / pdf
 • SoR Dommerprotokol word / pdf
 • SoR Resultatliste word / pdf
 • Startklasse Dommerprotokol word
 • Startklasse Resultatliste word
 • Åben klasse Dommerprotokol word
 • Åben klasse Resultatliste word
 • Elite klasse Dommerprotokol word
 • Elite klasse Resultatliste word
 • Anmeldelse af hunds uacceptable opførsel word

Det er muligt i stedet at bruge nedenstående Excel-filer med dommerprotokoller og resultatliste i de 3 klasser til vandprøverne. Der er samtidigt lagt en vejledning i brugen af disse filer. Det er en fordel af være lidt kendt med Excel-programmet på forhånd!

 • VPS dommerprotokoller og resultatliste excel
 • VPS dommerprotokoller og resultatliste 15 deltagere excel
 • VPÅ dommerprotokoller og resultatliste excel
 • VPE dommerprotokoller og resultatliste excel
 • NY Vejledning pr. 23. 7. 2017 i brug af
  Excel-filer til VPS, VPÅ og VPE
  i word

Afholdelse af SoR-prøve - du bedes anvende følgende

 • Retningslinier for afholdelse af SoR-prøve word

Vandprøveregler med rettelser kan hentes her:

 • Vandprøveregler 2014 word / pdf
 • Vigtigste ændringer 2010 - 2014 - opsummeret wordAT ARRANGERE VANDPRØVE -
HUSKELISTE FOR ARRANGØR

Fra sæsonen 2015 skal de enkelte vandgrupper selv stå for arrangementerne i forbindelse med afholdelse af vandprøver.

Grupperne skal selv lave aftaler med dommer, konkurrenceleder, figuranter og sekretær og med lodsejeren om prøvepladsen og meget mere. Lav aftaler i god tid og send indbydelse til vandprøven til hjemmesiderne samt til NewfoundlandPosten!

Sanne Andersen har udarbejdet en huskeliste til vandgrupperne i forbindelse med planlægning og afholdelse af vandprøver.
Huskelisten for arrangører af vandprøver kan findes her.
Sidste opdatering som du kan finde her, er fra 27. 4. 2015.


To Do Liste til Vandprøver i Excell

Ovenstående huskeliste er omsat til Excell af Dorthe Helsby.
Her kan du se To Do Listen - der er fra 23. 8. 2017.


KØRSELSAFREGNING

Bestyrelsesmedlemmerne i Newfoundlandklubben i Danmark er pr. 15. 4. 2015 blevet enige om at der skal udbetales kørepenge samt broafgift hver vej til vandprøvedommere og konkurrenceledere i forbindelse med vandprøver afholdt i NFK’s regi.

Se mere her om vilkårene for udbetaling af kørepenge.

Her findes afregningsskemaet for kørepenge.
REGLER FOR UDDANNELSE AF DOMMERE

 • Regler for uddannelse og godkendelse af Vandprøvedommere i Danmark -
  godkendt af DKK 16. 6. 2010 word

 • Regler for uddannelse og godkendelse af
  SoR-dommere i Danmark -
  godkendt af DKK 9. 3. 2014 word

RETNINGSLINIER FOR UDDANNELSE
AF OFFICIALS TIL VANDPRØVER

 • Bestyrelsen i NFK har vedtaget retningslinier for uddannelsen af officials til vandprøver i Danmark den 16. 6. 2014 word


DOMMERE, KONKURRENCELEDERE OG FIGURANTER

I august 2006 i Davinde uddannedes 18 figuranter og heraf blev 9 også konkurrenceledere.

I sommeren 2009 blev 3 vandprøvedommere uddannet i Sverige. Uddannelsesregler for vandprøvedommere i Danmark blev godkendt af DKK pr. 16. 6. 2010.

Den 26. 9. 2010 uddannedes 8 figuranter ved Trelde Næs.

Den 24. 6. 2012 uddannedes 3 konkurrenceledere ved Nyborg Strand.

Den 4. 8. 2013 uddannedes 1 konkurrenceleder i Davinde.

Uddannelsesregler for SoR-dommer blev godkendt af DKK den 15. 2. 2014. Herefter indstillede NFK 4 personer til autorisation som SoR-dommere, hvilket blev godkendt af DKK den 9. 3. 2014.

Den 28. 6. 2014 uddannedes 11 figuranter ved Nyborg.

Den 6. 9. 2014 uddannedes 1 SoR-dommer/konkurrenceleder i Ulslev.

I weekenden 6. - 7. 6. 2015 uddannedes 3 nye vandprøvedommere. De færdiggjorde uddannelsen i løbet af sommeren med 2 elevtjenester og 1 aspiranttjeneste, og deres uddannelse blev godkendt af DKK i slutningen af august 2015.

Den 28. 5. 2016 uddannedes 7 figuranter og 5 SoR-dommere/konkurrenceledere på kursus på Flådestation Korsør. Elevtjenesterne blev overstået for alle i løbet af sommeren; sidste autorisation fra DKK kom den 7. 9. 2016.LISTER OVER OFFICIALS

Efter den 7. 9. 2016 ser listerne over officials således ud:

 • Figuranter word
 • Dommere og konkurrenceledere word

Newfoundlandklubben i Danmark - VANDTRÆNING • mail@newfclub-vand.dk