VANDPRØVEREGLER 2020 - SIDSTE NYT

24. 3. 2020

Der er den 24. 3. 2020 udarbejdet et dokument, hvor du kan se de vigtigste ændringer i Vandprøveregler 2020 i forhold til Vandprøveregler 2014.

Find det nye dokument nedenunder på denne side.


12. 3. 2020

En ny udgave af Vandprøveregler 2020 er lagt på hjemmesiden! Der er hovedsageligt rettet i reglerne med hensyn til layout og grammatik! Det anbefales at kassere evt. allerede trykte eksemplarer af reglerne og lave nye, da især layout har ændret sig væsentligt.

Der er også udfærdiget en ny udgave af vores Figurantkort, som er lagt på hjemmesiden til fri afbenyttelse.

Find de nye filer nedenunder på denne side.

BEMÆRK OGSÅ

Blanketter i Word og Excel vedr. VPS vil få indarbejdet felter med angivelse af om der er brugt vest i prøven og om der er opnået oprykkerpoint med vest på. Dorthe Helsby arbejder på sagen og de vil komme på hjemmesiden snarest muligt.


BLANKETTER OG VANDPRØVEREGLER

26. 1. 2020
Nedenstående dommerprotokoller og resultatlister m.m. i Excel og Word er udarbejdet til Vandprøveregler 2020 af Dorthe Helsby. Evt. spørgsmål vedr. Excel-filerne bedes rettet til Dorthe.

Når du skal arrangere en konkurrence, er der en del papirer, der skal udfyldes. Det anbefales at bruge Excel-filerne herunder til vandprøverne. Der er nederst lagt en vejledning i brugen af disse filer. Det er en fordel af være lidt kendt med Excel-programmet på forhånd!

 • VPS dommerprotokoller og resultatliste excel
 • VPS dommerprotokoller og resultatliste 15 deltagere excel
 • VPÅ dommerprotokoller og resultatliste excel
 • VPE dommerprotokoller og resultatliste excel
 • NY Vejledning pr. 22. 6. 2018 i brug af
  Excel-filer til VPS, VPÅ og VPE i word

Er det ikke muligt at anvende Excel-filerne kan nedenstående Word-filer bruges i stedet. Her skal der anvendes lidt flere filer for at udfylde til prøverne og til indberetning efter prøverne. Her er de blanketter, som du har til rådighed:

 • Anmeldelsesblanket 2020 word / pdf
 • SoR Dommerprotokol word / pdf
 • SoR Resultatliste word / pdf
 • Startklasse Dommerprotokol 2020 word
 • Startklasse Resultatliste word
 • Åben klasse Dommerprotokol 2020 word
 • Åben klasse Resultatliste word
 • Elite klasse Dommerprotokol 2020 word
 • Elite klasse Resultatliste word
 • Anmeldelse af hunds uacceptable opførsel word

Afholdelse af SoR-prøve - du bedes anvende følgende:

 • Retningslinier for afholdelse af SoR-prøve - er opdateret og godkendt af Vandudvalget pr. 22. 6. 2018
 • Med indførelsen af Hundeweb er det letteste at prøven oprettes og betales via Hundeweb inden prøven afholdes. Efter afholdelse af prøven sendes kopi af dommerprotokol til vandudvalg@newfclub.dk, hvorefter prøven registreres med titlen SoR på hundens stamtavle og sættes på hjemmesiden.
 • Det anbefales på det kraftigste at benytte tilmelding på Hundeweb. Afholdes SoR-prøven alligevel uden at være oprettet på Hundeweb, indsendes dommerprotokol til vandudvalg@newfclub.dk og der betales gebyr til kontonummer 9570 12711778.
 • Foto af ekvipagen til at sætte på hjemmesiden fremsendes i begge situationer samtidig til mail@newfclub-vand.dk.

Tilmelding til vandprøver - vil i de fleste tilfælde kunne foretages via Hundeweb. Hvis ikke det er muligt kan denne blanket bruges:

Vandprøveregler kan hentes her:

 • Vandprøveregler 2020 word
 • Vigtigste ændringer 2014 - 2020 word
 • Figurantkort 2020 word


AT ARRANGERE VANDPRØVE -
NY OPDATERET HUSKELISTE

Fra sæsonen 2015 skal de enkelte vandgrupper selv stå for arrangementerne i forbindelse med afholdelse af vandprøver.

Grupperne skal selv lave aftaler med dommer, konkurrenceleder, figuranter og sekretær og med lodsejeren om prøvepladsen og meget mere. Lav aftaler i god tid og send indbydelse til vandprøven til hjemmesiderne samt til NewfoundlandPosten!

Sanne Andersen har udarbejdet en huskeliste til vandgrupperne i forbindelse med planlægning og afholdelse af vandprøver.

Huskelisten er blevet opdateret i forbindelse med indførelse af tilmelding via Hundeweb.

Her kan du finde Afholdelse af Vandprøve som er godkendt af Vandudvalget den 22. 6. 2018.


To Do Liste til Vandprøver incl. lejr i Excell

Ovenstående huskeliste er omsat til Excell af Dorthe Helsby.
Her kan du se To Do Listen - der er fra 23. 8. 2017.


KØRSELSAFREGNING

Bestyrelsesmedlemmerne i Newfoundlandklubben i Danmark er pr. 15. 4. 2015 blevet enige om at der skal udbetales kørepenge samt broafgift hver vej til vandprøvedommere og konkurrenceledere i forbindelse med vandprøver afholdt i NFK’s regi.

Se mere her om vilkårene for udbetaling af kørepenge.

Her findes afregningsskemaet for kørepenge.
REGLER FOR UDDANNELSE AF DOMMERE

 • Regler for uddannelse og godkendelse af Vandprøvedommere i Danmark -
  godkendt af DKK 16. 6. 2010 word

 • Regler for uddannelse og godkendelse af
  SoR-dommere i Danmark -
  godkendt af DKK 9. 3. 2014 word

RETNINGSLINIER FOR UDDANNELSE
AF OFFICIALS TIL VANDPRØVER

 • Bestyrelsen i NFK har vedtaget retningslinier for uddannelsen af officials til vandprøver i Danmark den 16. 6. 2014 word


DOMMERE, KONKURRENCELEDERE OG FIGURANTER

I august 2006 i Davinde uddannedes 18 figuranter og heraf blev 9 også konkurrenceledere.

I sommeren 2009 blev 3 vandprøvedommere uddannet i Sverige. Uddannelsesregler for vandprøvedommere i Danmark blev godkendt af DKK pr. 16. 6. 2010.

Den 26. 9. 2010 uddannedes 8 figuranter ved Trelde Næs.

Den 24. 6. 2012 uddannedes 3 konkurrenceledere ved Nyborg Strand.

Den 4. 8. 2013 uddannedes 1 konkurrenceleder i Davinde.

Uddannelsesregler for SoR-dommer blev godkendt af DKK den 15. 2. 2014. Herefter indstillede NFK 4 personer til autorisation som SoR-dommere, hvilket blev godkendt af DKK den 9. 3. 2014.

Den 28. 6. 2014 uddannedes 11 figuranter ved Nyborg.

Den 6. 9. 2014 uddannedes 1 SoR-dommer/konkurrenceleder i Ulslev.

I weekenden 6. - 7. 6. 2015 uddannedes 3 nye vandprøvedommere. De færdiggjorde uddannelsen i løbet af sommeren med 2 elevtjenester og 1 aspiranttjeneste, og deres uddannelse blev godkendt af DKK i slutningen af august 2015.

Den 28. 5. 2016 uddannedes 7 figuranter og 5 SoR-dommere/konkurrenceledere på kursus på Flådestation Korsør. Elevtjenesterne blev overstået for alle i løbet af sommeren; sidste autorisation fra DKK kom den 7. 9. 2016.

Den 9. 6. 2018 uddannedes 6 figuranter på kursus i Humlum. Elevtjenesten blev for alle bestået ved vandprøve samme sted den 10. 6. 2018.

Den 2. 8. 2019 uddannedes 2 SoR-dommere/konkurrenceledere i Davinde. Elevtjenesten blev overstået den 3. 8. 2019 samme sted. Autorisation fra DKK kom den 5. 9. 2019.LISTER OVER OFFICIALS

Efter den 3. 8. 2019 ser listerne over officials således ud:

 • Figuranter word
 • Dommere og SoR-dommere/konkurrenceledere word

Newfoundlandklubben i Danmark - VANDTRÆNING • mail@newfclub-vand.dk